gototopgototop
sreda, 01. novembar 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić na 39. zasedanju Generalne konferencije Uneska
+ larger fontnormal font- Smaller font
Unesko dacic govorIstupanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na generalnoj debati 39. zasedanja Generalne konferencije Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu:

„Gospođo predsednice Generalne konferencije,
Gospodine predsedniče Izvršnog saveta,
Gospođo generalna direktorko,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi, pre svega, da Vam, gospođo predsednice, čestitam na izboru i poželim svaki uspeh u vršenju ove važne funkcije. Takođe, koristim ovu priliku da prethodnom predsedniku gospodinu Stenliju Mutumba Simati zahvalim na predanom i veoma uspešnom radu u protekle dve godine. Zahvalnost i poštovanje dugujemo i odlazećem generalnom direktoru, gospođi Irini Bokovoj, koja je odgovorno i profesionalno vodila Organizaciju osam godina, u nimalo jednostavnim prilikama.

Republika Srbija ostaje na stanovištu da je Unesko, kao Organizacija koja obeležava 72 godine postojanja, svetu potreban možda više nego ikada ranije. Jedinstvena ekspertiza Uneska, ali i saglasnost članica Organizacije da se, kroz saradnju u domenima kulture, obrazovanja, nauke, informacija i komunikacija može postići značajan korak napred na planu očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, potvrda su plemenite misije Uneska. Republika Srbija je, kao i svih prethodnih godina, spremna da konstruktivnim pristupom i u bliskoj koordinaciji sa ostalim državama članicama doprinese što efikasnijem radu Organizacije.

Dame i gospodo,

Kao aktuelna članica Izvršnog saveta, Republika Srbija, zajedno sa ostalim članicama Uneska, ulaže kontinuirani napor kako bi se ostvarili vidljivi i održivi rezultati na planu realizacije Agende održivog razvoja do 2030. godine, posebno ako se ima u vidu da u domen Uneskove nadležnosti spada bar devet Ciljeva održivog razvoja. Ostvarivanjem svojih široko postavljenih programa civilizacijskog karaktera, Unesko daje dragocen doprinos afirmisanju vrednosti mira i napretka celokupnog čovečanstva. Srbija podržava aktivnosti koje Unesko, u okviru sprovođenja Održivog cilja 4, preduzima u oblasti obrazovanja, jednog od stabilnih prioriteta Organizacije. Posebno podržavamo napore Organizacije da se dodatno poboljšaju prilike za obrazovanje izbeglica i interno raseljenih lica. I sama suočena sa teškim posledicama masovnog migrantskog talasa, Republika Srbija ulaže velike napore da odgovori na potrebe najranjivijeg dela migrantske populacije koja se našla u našoj zemlji, ujedno pokazujući visok stepen solidarnosti i empatije.

Polazeći od toga da neznanje rađa predrasude, a predrasude sukobe, u tom kontekstu, važno je dodatnu pažnju posvetiti obrazovanju kao prevenciji svakog oblika ekstremizma, koji ugrožava ne samo obrazovanje, već i kulturnu raznolikost i rodnu ravnopravnost. U fokusu Uneska i dalje mora biti borba za slobodu mišljenja i izražavanja, posebno medijskog, sa brigom za bezbednost novinara, kao neodvojivim delom te slobode.

Želeo bih da istaknem da je Republika Srbija posvećena zajedničkoj i doslednoj borbi protiv svih vidova nasilja i ekstremizma u međunarodnim odnosima, u čemu Unesku pripada važna i specifična uloga, budući da su duhovne i
materijalne vrednosti o kojima se ova Organizacija stara, na udaru nasilnog ekstremizma, uključujući i terorističke forme njegovog ispoljavanja. Stoga smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti iznalaženju odgovarajućih i efikasnih metoda zaštite dragocene kulturne baštine čovečanstva i spremni smo da se aktivno uključimo u sve projekte i konkretne poduhvate u tom cilju.

Svesni da je pitanje zaštite kulturne baštine u zonama zahvaćenim oružanim sukobima jedno od najaktuelnijih pitanja sa kojima se Unesko suočava, zalažemo se za unapređenje implementacije postojećeg međunarodno-pravnog okvira na ovom planu. Republika Srbija pozdravlja uključivanje kulture u Razvojnu agendu i usvajanje Rezolucije 2347 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime se pitanje očuvanja kulturne baštine čovečanstva stavlja u prvi plan delovanja međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice. Naša je kolektivna obaveza da zaštitimo i sačuvamo svetsko nasleđe za generacije koje dolaze. Na tragičnom primeru svog kulturnog i duhovnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, Srbija se osvedočila u kojoj meri je bitna uloga Uneska i podrška u zaštiti i očuvanju baštine, posebno u najkritičnijim trenucima. Na Kosovu i Metohiji su, stavljanjem na Listu svetske baštine u opasnosti, sačuvana četiri univerzalna vredna dragulja naše srednjovekovne kulturne baštine, ali je na stotine dobara i dalje ugroženo. Srpsko istorijsko, kulturno i versko nasleđe na Kosovu i Metohiji od nemerljivog je značaja ne samo kada je reč o nacionalnom identitetu Srbije, već predstavlja deo vredne evropske i svetske baštine koju je neophodno dodatno zaštititi.

Nažalost, u poslednjih nekoliko godina, Unesko se kao organizacija i sam suočava sa brojnim izazovima, koji u značajnoj meri osujećuju njegov rad u oblastima njegove primarne nadležnosti. Srbija se zalaže za depolitizaciju Uneska, jer uzlazni trend politizacije ugrožava temeljne vrednosti na kojima koncept Organizacije počiva i, samim tim, ozbiljno narušava njen ugled i uticaj u svetu. Unesko treba da služi kolektivnoj viziji jednog boljeg sveta i verujemo da su solidarni pristup svih država članica i ujedinjeni napori od presudne važnosti.

Dame i gospodo,

Želim da naglasim da se Republika Srbija kontinuirano zalaže za dosledno poštovanje Ustava Uneska i za pristup koji se zasniva na dijalogu i dogovoru umesto unilateralizma, u interesu promocije mira i bezbednosti, a kroz jačanje saradnje u ključnim oblastima Uneska. Izvorni principi Uneska, koji imaju svoje uporište u Povelji UN i njegovom Ustavu, moraju biti poštovani u punoj meri i bez izuzetka jer samo na taj način sistem međunarodnih odnosa može biti unapređen, a međunarodno pravo sačuvati svoje univerzalno važenje.

Upravo zbog toga, želeo bih još jednom da naglasim da će Republika Srbija nastaviti da se zalaže protiv politizacije i izazivanja novih podela, zategnutosti i konfrontacije unutar samog Uneska, kao što je bio slučaj pre dve godine prilikom pokušaja međunarodne političke afirmacije jednog nedržavnog entiteta.

Na samom kraju, dozvolite mi da prenesem čestitke gospođi Odri Azule, na nominovanju za poziciju novog generalnog direktora Uneska. Iskreno verujem da će se uspešna saradnja Republike Srbije sa Uneskom nastaviti i u njenom mandatu, a da će gospođa Azule, kao kandidat sa bogatim profesionalnim iskustvom u oblasti kulture i informisanja na nacionalnom i međunarodnom planu, doprineti iznalaženju rešenja za izazove sa kojima se Unesko suočava i u celosti unapređenju rada Organizacije.

U naporima za dalje jačanje inkluzivnosti i transparentnosti Organizacije, reformskim koracima u duhu vremena i realnosti savremenog sveta i jačanju strateških ciljeva Organizacije, budite uvereni da Republika Srbija ostaje kredibilan i pouzdan partner Uneska.

Hvala vam na pažnji."