gototopgototop
četvrtak, 22. jun 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Dačić: „Podrška članica EU koje su nam partneri i u Centralno-evropskoj inicijativi od izuzetnog značaja je značaja“
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEIIstupanje vršioca dužnosti predsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Godišnjem sastanku ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative (CEI) koji se održava u Minsku:

„Gospodine predsedavajući,
Drage kolege,
Dame i gospodo,

Na početku želim da zahvalim ministru Makeju i generalnom sekretaru Centralno-evropske inicijative ambasadoru di Vijetriju na izrazitom gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji Godišnjeg sastanka ministara spoljnih poslova država članica Centralno-evropske inicijative.

Zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da učestvujem u razmeni mišljenja o povezivanju unutar šireg evropskog regiona, aktuelnoj situaciji nakon velikih migracionih pomeranja i narastajuće bezbednosne pretnje i reformi CEI, kao mosta između evropskih makro-regiona.

Republika Srbija, u dužem vremenskom periodu, a naročito poslednjih pet godina, ne pravi razlike u prioritetnim ciljevima koje se odnose na unutrašnje reforme, evropske integracije i regionalnu saradnju. Kroz različite projekte i povezivanja, Srbija radi na što širem infrastrukturnom umrežavanju ovog dela Evrope, a u cilju predstavljanja validnog, prepoznatljivog i konkurentnog regiona, kako u pogledu svih vidova saobraćajnica, tako i u smislu energetske nezavisnosti.

„Agenda povezivanja", koja je uspostavljena u formatu „ZB6" u okviru „Berlinskog procesa", za nas ima posebnu važnost. Naši prioriteti su u tom pogledu poznati, budući da smo ih iznosili više puta na različitim skupovima. Ponovio bih samo jedan, a to je svakako izgradnja autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač. Naša očekivanja od predstojećeg Samita ZB u Trstu uključuju i odobrenje dodatnih finansijskih sredstava za primenu tri konkretna projekta u iznosu od preko 60 miliona evra, što smo predstavili EK kao prioritete.

Na poslednjem Samitu centralnoevropskih zemalja sa NR Kinom, potpisan je i ugovor o modernizaciji postojeće i izgradnji brze pruge na relaciji Beograd-Budimpešta, prve ovakve saobraćajnice u regionu.

U Beogradu, već više od 10 godina, uspešno funkcioniše sedište Sekretarijata Transportne opservatorije (SEETO), koje logično treba da preraste u sedište Sekretarijata buduće Transportne zajednice. Imajući u vidu sve prednosti svoje pozicije, Srbija je EK već predala kandidaturu za ovo sedište. Time bi se obezbedio nastavak već postojeće institucionalizovane saradnje i strukture.

Paralelno sa svim prethodnim, Srbija aktivno uzima učešće u projektu Transbalkanski koridor, u vrednosti od 162 miliona EUR, a čijim završetkom bi trebalo da budu završeni interkonektivni dalekovodi između Srbije i Rumunije, Srbije-Crne Gore i BiH, te dalekovodi visoke provodne moći unutar Srbije. Ovim projektima će energetska razmena i sigurnost regiona biti u velikoj meri ojačana. Takođe, u pripremi je i rad na gasnoj interkonekciji Srbija-Bugarska, projekat za koji naša strana apeluje da se što hitnije donese konačna odluka o finansiranju.

Svim ovim projektima, Srbija pokazuje spremnost da se povezuje sa susedima, šire u regionu, kao i sa ostatkom evropskog prostora.

Dame i gospodo,

Pored našeg zajedničkog izazova za čvršćim povezivanjem u širem regionu CEI, poseban bezbednosni izazov za sve nas i dalje predstavlja migrantska kriza. Uprkos činjenici da je preko teritorije Srbije u prethodne dve godine prešlo preko 1,4 miliona migranata, a u svakom trenutku ih i dalje boravi oko 7 hiljada, izuzetnim naporima sačuvana je stabilnost, nije bilo značajnih kršenja bezbednosti, a Srbija je prema migrantima sve vreme postupala uz puno poštovanje međunarodnih normi i standarda. Za nas je od krucijalne važnosti da ne dođe do obustave sprovođenja dogovora postignutog između EU i Turske, te se nadamo da ćemo pojačati međusobnu saradnju, kako na prepoznatim migrantskim rutama, tako i na širem prostoru Evrope, u cilju prevazilaženja ovog problema.

Budući da se Srbija nalazi u najtežoj situaciji i da ima znatno veći broj migranata na svojoj teritoriji u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana, smatramo da najveći deo sredstava iz nove specijalne mere treba da bude dodeljen Srbiji, s obzirom na ponekad nejednak tretman zemalja koje se suočavaju sa ovim problemom u zavisnosti od toga da li su članice EU ili ne.

Moja zemlja je čvrsto opredeljena da odgovori na eventualne terorističke pretnje i sve vidove ekstremizma i da u saradnji sa partnerima u svetu dâ doprinos u njihovom suzbijanju, kako na regionalnom i evropskom, tako i na globalnom nivou. Iako smo na ovaj problem među prvima u regionu upozoravali, kako u smislu islamskog radikalizma, tako i vezano za lančanu reakciju tzv. Arapskog proleća, na žalost tek se danas shvata sva pogubnost svake vrste radikalizma i korišćenja sile u međunarodnim odnosima, bez obzira na motive, vinovnike i nalogodavce.

Srbija je jedna od dvadesetpet članica Grupe vladinih eksperata Ujedinjenih nacija zaduženih za razvoj u oblasti informacija i telekomunikacija u kontekstu međunarodne bezbednosti i kao jedina zemlja članica iz regiona uložila je prepoznatljiv napor u pronalaženju globalnih rešenja za jačanje poverenja među državama i uspostavljanju međunarodnih pravila, normi i ponašanja. Sa dužnom pažnjom se usklađujemo i sa Globalnom strategijom EU o spoljnoj i bezbednosnoj politici, kojoj je jedan od prioriteta sajber bezbednosti.

Dame i gospodo,

Možemo slobodno reći da CEI predstavlja „most" između zemalja članica Evropske unije i onih zemalja kandidata i aspiranata koje svoje članstvo u Evropskoj uniji još uvek nisu ostvarile. Pripadnost ovoj regionalnoj inicijativi, koja predstavlja okvir za unapređenje regionalne saradnje i bržu evropsku integraciju, za Srbiju je veoma značajno, naročito u svetlu pregovora o pristupanju EU. U tom smislu, podrška članica EU koje su nam partneri u CEI, nama je od izuzetnog značaja.

CEI je, takođe, kao jedna od najstarijih regionalnih inicijativa na evropskom kontinentu, koja danas okuplja 18 država, i koja svojim iskustvom i ugledom koji uživa može ostvariti značajnu dodatnu vrednost u procesu povezivanja evropskih makro regiona. U tom smislu, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem značaj napora koji se na ovom polju ulaže.

Bez obzira na druge formate i organizacije, CEI je uspela da ostane aktuelna, što će se, čvrsto sam uveren, samo potvrditi revizijom akata i novim Akcionim planom.

Srbija i njene institucije, na lokalnom nivou, univerziteti, civilno društvo, prepoznali su u punom obimu kapacitete fondova i poziva za saradnju koji dolaze iz CEI, što se ogleda i u velikom odzivu na poslednjem pozivu za sredstva iz Fonda za saradnju.

U periodu pred nama, smatram da bi trebalo uložiti dodatni napor ka širenju dijapazona delovanja i veću vidljivost ove regionalne inicijative kao foruma za diskusiju o političkim i sektorskim ekonomskim pitanjima na visokom nivou. U tom smislu, nadam se i produbljivanju saradnje ove organizacije sa drugim regionalnim i globalnim akterima, slično onome što je već uspostavljeno sa UN-om i EU. Dobar primer za to jeste i najavljeno jačanje saradnje sa OEBS-om i zajednički projekti koje podržavamo, kao zemlja koja je iz različitih perspektiva svesna važnosti ove organizacije na terenu. Podjednako smatramo da, uvećanjem fondova i možda individualnih kontribucija, kao što smo to i mi 2014. godine učinili, postoji prostor i potreba za snaženje fonda CEI za zajedničke projekte.

Srbija je prepoznala potrebu izmena unutrašnjih akata CEI i podržava nastojanja da se ojača sektorska interakcija u okviru CEI, dodatnim ministarskim sastancima na teme koje se tiču povezivanja šireg regiona, u oblasti saobraćaja, carina, transporta, energije, te drugim za koje se nađe adekvatna potreba. Takođe, postoji naša jasna zainteresovanost za intenzivniju saradnju kroz među-parlamentarne forume. Srbija je pružala podršku radu ekspertske grupe za reviziju Smernica i nadamo se da će se uskoro videti rezultat.

Dame i gospodo,

Želeo bih na kraju da pohvalim napore koje ulaže Republika Belorusija, kao trenutni predsedavajući CEI, i poželim mnogo sreće u periodu koji predstoji, kao predsedavajućem ovom regionalnom inicijativom.

Hvala."