gototopgototop
četvrtak, 22. jun 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Dačić: „Podrška članica EU koje su nam partneri i u Centralno-evropskoj inicijativi od izuzetnog je značaja“
+ larger fontnormal font- Smaller font
slika3Istupanje vršioca dužnosti predsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Godišnjem sastanku ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative (CEI) koji se održava u Minsku:
„Gospodine predsedavajući,
Drage kolege,
Dame i gospodo,

Na početku želim da zahvalim ministru Makeju i generalnom sekretaru Centralno-evropske inicijative ambasadoru di Vijetriju na izrazitom gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji Godišnjeg sastanka ministara spoljnih poslova država članica Centralno-evropske inicijative.

Zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da učestvujem u razmeni mišljenja o povezivanju unutar šireg evropskog regiona, aktuelnoj situaciji nakon velikih migracionih pomeranja i narastajuće bezbednosne pretnje i reformi CEI, kao mosta između evropskih makro-regiona.

Republika Srbija, u dužem vremenskom periodu, a naročito poslednjih pet godina, ne pravi razlike u prioritetnim ciljevima koje se odnose na unutrašnje reforme, evropske integracije i regionalnu saradnju. Kroz različite projekte i povezivanja, Srbija radi na što širem infrastrukturnom umrežavanju ovog dela Evrope, a u cilju predstavljanja validnog, prepoznatljivog i konkurentnog regiona, kako u pogledu svih vidova saobraćajnica, tako i u smislu energetske nezavisnosti.

„Agenda povezivanja", koja je uspostavljena u formatu „ZB6" u okviru „Berlinskog procesa", za nas ima posebnu važnost. Naši prioriteti su u tom pogledu poznati, budući da smo ih iznosili više puta na različitim skupovima. Ponovio bih samo jedan, a to je svakako izgradnja autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač. Naša očekivanja od predstojećeg Samita ZB u Trstu uključuju i odobrenje dodatnih finansijskih sredstava za primenu tri konkretna projekta u iznosu od preko 60 miliona evra, što smo predstavili EK kao prioritete.

Na poslednjem Samitu centralnoevropskih zemalja sa NR Kinom, potpisan je i ugovor o modernizaciji postojeće i izgradnji brze pruge na relaciji Beograd-Budimpešta, prve ovakve saobraćajnice u regionu.

U Beogradu, već više od 10 godina, uspešno funkcioniše sedište Sekretarijata Transportne opservatorije (SEETO), koje logično treba da preraste u sedište Sekretarijata buduće Transportne zajednice. Imajući u vidu sve prednosti svoje pozicije, Srbija je EK već predala kandidaturu za ovo sedište. Time bi se obezbedio nastavak već postojeće institucionalizovane saradnje i strukture.

Paralelno sa svim prethodnim, Srbija aktivno uzima učešće u projektu Transbalkanski koridor, u vrednosti od 162 miliona EUR, a čijim završetkom bi trebalo da budu završeni interkonektivni dalekovodi između Srbije i Rumunije, Srbije-Crne Gore i BiH, te dalekovodi visoke provodne moći unutar Srbije. Ovim projektima će energetska razmena i sigurnost regiona biti u velikoj meri ojačana. Takođe, u pripremi je i rad na gasnoj interkonekciji Srbija-Bugarska, projekat za koji naša strana apeluje da se što hitnije donese konačna odluka o finansiranju.

Svim ovim projektima, Srbija pokazuje spremnost da se povezuje sa susedima, šire u regionu, kao i sa ostatkom evropskog prostora.

Dame i gospodo,

Pored našeg zajedničkog izazova za čvršćim povezivanjem u širem regionu CEI, poseban bezbednosni izazov za sve nas i dalje predstavlja migrantska kriza. Uprkos činjenici da je preko teritorije Srbije u prethodne dve godine prešlo preko 1,4 miliona migranata, a u svakom trenutku ih i dalje boravi oko 7 hiljada, izuzetnim naporima sačuvana je stabilnost, nije bilo značajnih kršenja bezbednosti, a Srbija je prema migrantima sve vreme postupala uz puno poštovanje međunarodnih normi i standarda. Za nas je od krucijalne važnosti da ne dođe do obustave sprovođenja dogovora postignutog između EU i Turske, te se nadamo da ćemo pojačati međusobnu saradnju, kako na prepoznatim migrantskim rutama, tako i na širem prostoru Evrope, u cilju prevazilaženja ovog problema.

Budući da se Srbija nalazi u najtežoj situaciji i da ima znatno veći broj migranata na svojoj teritoriji u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana, smatramo da najveći deo sredstava iz nove specijalne mere treba da bude dodeljen Srbiji, s obzirom na ponekad nejednak tretman zemalja koje se suočavaju sa ovim problemom u zavisnosti od toga da li su članice EU ili ne.

Moja zemlja je čvrsto opredeljena da odgovori na eventualne terorističke pretnje i sve vidove ekstremizma i da u saradnji sa partnerima u svetu dâ doprinos u njihovom suzbijanju, kako na regionalnom i evropskom, tako i na globalnom nivou. Iako smo na ovaj problem među prvima u regionu upozoravali, kako u smislu islamskog radikalizma, tako i vezano za lančanu reakciju tzv. Arapskog proleća, na žalost tek se danas shvata sva pogubnost svake vrste radikalizma i korišćenja sile u međunarodnim odnosima, bez obzira na motive, vinovnike i nalogodavce.

Srbija je jedna od dvadesetpet članica Grupe vladinih eksperata Ujedinjenih nacija zaduženih za razvoj u oblasti informacija i telekomunikacija u kontekstu međunarodne bezbednosti i kao jedina zemlja članica iz regiona uložila je prepoznatljiv napor u pronalaženju globalnih rešenja za jačanje poverenja među državama i uspostavljanju međunarodnih pravila, normi i ponašanja. Sa dužnom pažnjom se usklađujemo i sa Globalnom strategijom EU o spoljnoj i bezbednosnoj politici, kojoj je jedan od prioriteta sajber bezbednosti.

Dame i gospodo,

Možemo slobodno reći da CEI predstavlja „most" između zemalja članica Evropske unije i onih zemalja kandidata i aspiranata koje svoje članstvo u Evropskoj uniji još uvek nisu ostvarile. Pripadnost ovoj regionalnoj inicijativi, koja predstavlja okvir za unapređenje regionalne saradnje i bržu evropsku integraciju, za Srbiju je veoma značajno, naročito u svetlu pregovora o pristupanju EU. U tom smislu, podrška članica EU koje su nam partneri u CEI, nama je od izuzetnog značaja.

CEI je, takođe, kao jedna od najstarijih regionalnih inicijativa na evropskom kontinentu, koja danas okuplja 18 država, i koja svojim iskustvom i ugledom koji uživa može ostvariti značajnu dodatnu vrednost u procesu povezivanja evropskih makro regiona. U tom smislu, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem značaj napora koji se na ovom polju ulaže.

Bez obzira na druge formate i organizacije, CEI je uspela da ostane aktuelna, što će se, čvrsto sam uveren, samo potvrditi revizijom akata i novim Akcionim planom.

Srbija i njene institucije, na lokalnom nivou, univerziteti, civilno društvo, prepoznali su u punom obimu kapacitete fondova i poziva za saradnju koji dolaze iz CEI, što se ogleda i u velikom odzivu na poslednjem pozivu za sredstva iz Fonda za saradnju.

U periodu pred nama, smatram da bi trebalo uložiti dodatni napor ka širenju dijapazona delovanja i veću vidljivost ove regionalne inicijative kao foruma za diskusiju o političkim i sektorskim ekonomskim pitanjima na visokom nivou. U tom smislu, nadam se i produbljivanju saradnje ove organizacije sa drugim regionalnim i globalnim akterima, slično onome što je već uspostavljeno sa UN-om i EU. Dobar primer za to jeste i najavljeno jačanje saradnje sa OEBS-om i zajednički projekti koje podržavamo, kao zemlja koja je iz različitih perspektiva svesna važnosti ove organizacije na terenu. Podjednako smatramo da, uvećanjem fondova i možda individualnih kontribucija, kao što smo to i mi 2014. godine učinili, postoji prostor i potreba za snaženje fonda CEI za zajedničke projekte.

Srbija je prepoznala potrebu izmena unutrašnjih akata CEI i podržava nastojanja da se ojača sektorska interakcija u okviru CEI, dodatnim ministarskim sastancima na teme koje se tiču povezivanja šireg regiona, u oblasti saobraćaja, carina, transporta, energije, te drugim za koje se nađe adekvatna potreba. Takođe, postoji naša jasna zainteresovanost za intenzivniju saradnju kroz među-parlamentarne forume. Srbija je pružala podršku radu ekspertske grupe za reviziju Smernica i nadamo se da će se uskoro videti rezultat.

Dame i gospodo,

Želeo bih na kraju da pohvalim napore koje ulaže Republika Belorusija, kao trenutni predsedavajući CEI, i poželim mnogo sreće u periodu koji predstoji, kao predsedavajućem ovom regionalnom inicijativom.

Hvala."
 


Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Ministar Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova CEI
Učešće ministra Dačića na sastanku CEI
Učešće ministra Dačića na sastanku CEI
Učešće ministra Dačića na sastanku CEI
Učešće ministra Dačića na sastanku CEI
Učešće ministra Dačića na sastanku CEI