gototopgototop
sreda, 24. februar 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić u Beču na skupu "Managing Migration Together"
+ larger fontnormal font- Smaller font
wien 24220167Izlaganje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačićana današnjem skupu pod nazivom "Managing Migration Together" koji se održava u Beču koji organizujuministarstvo inostranih poslova  i ministarstvounutrašnjih poslova Austrije: 

„Poštovane kolege,

Dame i gospodo,

Pre svega bih želeo da se zahvalim našem domaćinu, ministru Sebastijanu Kurcu, na inicijativi da se danas ponovo okupimo u Beču i da još jednom razmotrimo šta nam je činiti kako bismo migrantskom krizom upravljali na najadekvatniji način. Već sama činjenica da se u poslednje vreme ovako često sastajemo kako bismo razgovarali o problemu migracija govori dovoljno o ozbiljnosti situacije.

Više puta sam do sada već isticao da je za nas, kao zemlju kandidata za članstvo u EU i veoma opterećenu tranzitnu zemlju na balkanskoj ruti, kroz koju je prošle godine prošlo 600.000 migranata, a u 2016. do sada već skoro 100.000, od krucijalne  važnosti da Evropska unija postigne jedinstven stav i usaglasi sveobuhvatno rešenje. I dalje verujem da je to jedini ispravani efikasannačin za rešenje krize ovih razmera.

Kao zemlja koja se nalazi između članica EU iz kojih dolaze migranti i onih u koje žele da odu, a koje često imaju različito viđenje načina na koji bi ovu krizu trebalo rešiti, mi, u upravljanju migracionim tokovima kroz našu zemlju, praktično nemamo mnogo manevarskog prostora. Pažljivo pratimo postavljanje EU po ovom pitanju, a situacija je takva da nalaže da svoje aktivnosti usaglašavamo sa državama u donjem, a pre svega u gornjem toku balkanske rute, sa kojima delimo ovaj težak teret velikog migratornog pritiska.

Saglasno tome, direktori policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije su 18. februara u Zagrebu postigli dogovor da na makedonsko-grčkoj granici vrše zajedničku profilaciju i registraciju izbeglica. Usaglašene mere Republika Srbija primenjuje od 22. februara 2016. godine. Podsetiću vas i da je Srbija jedina zemlja koja nije članica EU, a koja je na makedonsko-grčku granicu krajem prošle godine uputila svojih 20 policajaca. Nakon završetka njihovog mandata, 10. februara ove godine uputili smo novikontingent od 10 policajaca.

To ne znači da ne uvažavamo i drugačija viđenja puta za izlazak iz ove krize, naprotiv. Međutim, nismo u situaciji da možemo dozvoliti da se migranti, čiji je priliv kontinuiran, zadrže i ostanu duže na našoj teritoriji, ukoliko zemlje na gornjem toku rute obustave njihov prolaz, a zemlje krajnje destinacije prijem. U ovom trenutku, spremni smo da pružimo podršku, privremeni smeštaj i negu za 6.000 ljudi, što odgovara prilivu od dva do tri dana, ali ne možemo da dozvolimo da Srbija postane sklonište za desetine hiljada njih, niti možemo da primimo nazad migrante koji su tranzitirali preko naše teritorije, a nisu dobili azil u EU.

Mišljenja smo da je jedino održivo rešenje naći način da se migranti i izbeglice zadrže u regionu, odnosno što bliže njihovoj zemlji porekla. Na taj način bi se rasteretila i Grčka, koja trpi zaista enorman pritisak, ali i omogućilo njihovo brže vraćanje i angažovanje na obnovi, kad dođe do prekida ratnih dejstava.

Na kraju, dozvolite mi da iskažem zadovoljstvo zbog zaista dobre komunikacije između zemalja na zapadnobalkanskoj ruti i da još jednom naglasim značaj postojanja jedinstvenog pristupa proceduri i upravljanja kretanjem migranata.

Hvala."