gototopgototop
četvrtak, 19. jun 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Srbija posvećena saradnji u crnomorskom regionu – Dačić
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ivica Dačić na konferencijiIzlaganje prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na konferenciji BSEC u Varni.

„Poštovani predsedniče,
Vaše ekselencije,
Dame i gospodo,

Dozvolite da se na početku zahvalim našem domaćinu na odlično organizovanom predsedavanju i ukazanom gostoprimstvu.
Regionalna saradnja je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije. U tom kontekstu, Srbija nastoji da podrži svaku inicijativu koja za cilj ima promociju dijaloga, multilateralne ekonomske saradnje i jačanje regionalnih dobrosusedskih odnosa. Crnomorski region obuhvata zemlje na dva kontinenta, različite po mnogim statističkim, političkim i društvenim parametrima, ali objedinjene zajedničkom težnjom za napretkom u svim segmentima. Odatle proizilaze i široke mogućnosti za razvoj funkcionalne regionalne saradnje u oblastima poput ekonomije, transporta, energetike, ali i kulture i obrazovanja.
Republika Srbija je u potpunosti posvećena realizaciji vizije, principa i ciljeva Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Da bi se planirane aktivnosti realizovale potrebno je podsticati projektnu orijentaciju Organizacije u skladu sa njenim strateškim dokumentima, prvenstveno Ekonomskom agendom za budućnost BSEC, usvojenom u Beogradu juna 2012. godine.
U ispunjenju postavljenih projektnih zadataka važnu ulogu će imati i naša saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama. Izdvojio bih pre svega Evropsku uniju, koja u svojstvu posmatrača aktivno učestvuje u radu BSEC. Republika Srbija, kao država koja se nalazi u procesu pristupanja EU, snažno podržava jačanje saradnje BSEC i EU u cilju ostvarivanja konkretnih rezultata i ciljeva međusobne saradnje. Ova saradnja ne treba da ostane samo na potpisanim memorandumima i sporazumima već i da se aktuelizuje kroz konkretne zajedničke projekte.
Na svim sastancima Saveta MIP-ova BSEC do sada, gotovo sve delegacije, uključujući delegaciju Srbije su isticale značaj, ali i osetljivost crnomorskog regiona i pozivale na unapređenje saradnje.

Danas, možda više nego ikad od svog osnivanja, BSEC ima priliku, ali i odgovornost da svojim primerom i angažovanjem utiče na prilike u crnomorskom regionu koji sve više dobija na političkom i ekonomskom značaju. U tom smislu, smatramo, kao i do sada, da saradnja u okviru BSEC treba da bude fokusirana na oblasti od zajedničkog interesa kao što su životna sredina, trgovina, zdravstvo i poljoprivreda, oblasti u kojima se sve zemlje slažu i koje mogu da budu podsticaj i za iznalaženje rešenja u oblastima u kojima ne postoji konsenzus.
Shodno tome, Republika Srbija podržava podsticanje bliže saradnje privatnog i javnog sektora u realizaciji konkretnih projekata, što je promovisano tokom bugarskog predsedavanja. Uz to, smatramo veoma dobrom ideju o uključivanju pitanja omladine i sporta u agendu BSEC, što je još jedan od važnih rezultata bugarskog predsedavanja. Pored ovoga, želim da naglasim važnost zajedničke Deklaracije „Through enhanced BSEC regional co-operation towards a safe and sustainable transport", usvojene na sastanku ministara zaduženih za transport u Sofiji.
Da bi odgovorila modernim izazovima, Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju treba da bude ne samo aktivna i angažovana u svim navedenim oblastima, već i funkcionalna i ekonomična kako bi zemlje članice mogle na najadekvatniji način, u teškim socijalno-ekonomskim uslovima, da isprate rad organizacije i daju svoj pun doprinos. U tom kontekstu zalažemo se za optimizaciju rada BSEC u kojoj akcenat ne bi bio na broju održanih sastanaka i objavljenih dokumenata, već na konkretnim projektima i rešenjima koja bi mogla relativno brzo i lako da se implementiraju na terenu i u doglednom roku daju konkretne rezultate.
Uvereni smo da bliskom saradnjom, zalaganjem i razumevanjem zemlje BSEC mogu zajednički da iskoriste pun potencijal crnomorskog regiona i poboljšaju život i opšti prosperitet ne samo svojih građana već i šire. Želeo bih da skrenem pažnju na još jednu veoma značajnu oblast, a to je zaštita životne sredine i obezbeđivanje ekološke sigurnosti u regionu, sa čime je povezana i saradnja zemalja u vanrednim situacijama izazvanim teško predvidivim delovanjem prirode. Prirodne katastrofe i klimatske promene ne poznaju granice, što se pokazalo i u događajima koji su nedavno zadesili Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. U kontekstu stravičnih poplava koje su odnele veliki broj ljudskih života i nanele ogromnu materijalnu štetu, demonstrirani su solidarnost i saradnja kako u našem najužem okruženju, tako i na širem planu. Zahvalni smo svim zemljama koje su nam do sada pružile podršku u ovim teškim okolnostima. Srbiji tek predstoji ogroman posao saniranja štete za šta će nam takođe biti dragocena pomoć naših prijatelja i partnera.
Dozvolite mi da još jednom izrazima zahvalnost na naporima Bugarske i da joj čestitam na uspešno realizovanom predsedavanju Organizacijom.
Novom predsedavajućem, Grčkoj, želim uspeh u realizaciji predstojećih zadataka i u odgovoru izazovima koji su pred njom.

Hvala na ukazanoj pažnji."
Ključne reči: Bugarska Ivica Dačić